CHÍNH SÁCH
HOÀN TIỀN
Cam kết hoàn 100% tiền cọc nếu không đủ điều kiện lắp đặt.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền cọc, SolarGATES sẽ tiến hành khảo sát thực địa tại địa chỉ lắp đặt của Quý khách để xem xét, đánh giá hiện trạng mái nhà thực tế.

Nếu hiện trạng mái nhà của Khách Hàng không đủ điều kiện để lắp đặt theo nội dung được SolarGATES thể hiện trong biên bản khảo sát hoặc Khách Hàng không đồng ý với bảng giá sau khảo sát thì SolarGATES sẽ hoàn trả lại 100% số tiền cọc đã nhận của Khách Hàng.

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng