XÁC NHẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
GÓP NĂNG LƯỢNG - TOẢ YÊU THƯƠNG

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cảm ơn nhà phân phối

Đã chung tay cùng SolarGATES lan toả yêu thương đến cộng đồng

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng