CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

Cao Đẳng Nghề Đà Lạt

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Chứng nhận số:

42.2019-HDNT-SGT

Thời gian hiệu lực:

22/4/2019 - 31/12/2019

Thông Tin Liên Hệ

  • 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
  • 0983 349 749
  • truongduyviet@gmail.com

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng