CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

Công Ty TNHH

Điện Mặt Trời VANSOLAR

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Quảng Trị

Chứng nhận số:

1.2020-GCN-SGT

Thời gian hiệu lực:

7/8/2019-7/8/2020

Thông Tin Liên Hệ

  • 59 Ngô Quyền, Phuờng 2, Tx.Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
  • 0917 024 688
  • info@solargates.vn

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng