CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

TNHH SX - TM

Bảo Thịnh

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Bình Định

Chứng nhận số:

03.2021-HĐNT-SGT

Thời gian hiệu lực:

29/03/2021 - 29/03/2022

Thông Tin Liên Hệ

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng