CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

Công ty TNHH

Xây Dựng Hưng Nguyên

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Nghệ An

Chứng nhận số:

4.2020-GCN-SGT

Thời gian hiệu lực:

047/11/2019 - 07/11/2020

Thông Tin Liên Hệ

  • 121 Cao Xuân Huy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An
  • 0963920595 - 0375846252
  • nguyenkesu@gmail.com

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng