CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

Công ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ

Hải Phú

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Khánh Hòa

Chứng nhận số:

33.2019-HDNT-SGT

Thời gian hiệu lực:

22/5/2019 - 31/12/2019

Thông Tin Liên Hệ

  • Tổ dân phố Phú Lộc Tây 1, TT Diên Khánh, Khánh Hòa
  • 0983023411
  • atphu01@gmail.com

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng