CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

Công ty TNHH

Hưng Hào Điện Biên

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Điện Biên

Chứng nhận số:

104.2019-HĐNT-SGT

Thời gian hiệu lực:

6/9/2019 - 06/31/2020

Thông Tin Liên Hệ

  • Số 87, tổ 1, P.Nam Thanh, Tp.Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
  • 02303 925 296
  • hunghaodienbien@gmail.com

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng