CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh

JIBI Việt Nam

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Hà Tĩnh

Chứng nhận số:

58.2019-HĐKT-SGT

Thời gian hiệu lực:

1/5/2019 - 30/5/2020

Thông Tin Liên Hệ

  • 186 Trần Phú, Tp.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  • 0857 984 999
  • dienmattroi.jibi@gmail.com

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng