CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

Công Ty CP Sản Xuất Nội Thất

Mộc Sơn DANA

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Quảng Nam

Chứng nhận số:

03.2019-HĐNT-BKC

Thời gian hiệu lực:

21/4/2019 - 21/4/2020

Thông Tin Liên Hệ

  • Cụm CN Trảng Nhật 2, Xà Điện Hòa, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
  • 0905 982 377
  • thanh.mocsondana@gmail.com'

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng