CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

Công ty TNHH

Sơn Hào

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Khánh Hòa

Chứng nhận số:

22.2018-HĐNT-SGT

Thời gian hiệu lực:

1/12/2018 - 1/12/2019

Thông Tin Liên Hệ

  • 772 (số cũ 11), đường 2/4, tổ 11, Phương Mai, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa
  • 0919188241
  • ctytnhhsonhao@gmail.com

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng