CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHỨNG NHẬN

Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện

Thuận Phát

NHÀ PHÂN PHỐI

TẠI

Trà Vinh

Chứng nhận số:

65.2019-HĐNT-SGT

Thời gian hiệu lực:

1/7/2019 - 1/7/2020

Thông Tin Liên Hệ

  • Số 39, Nguyễn Đáng, Khóm 1, Phường 1, Tx.Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
  • 0869 100 379

Nhà phân phối chính thức giải pháp

của

Copyright © 2019 | All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về SolarGATES

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng